ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್,ಶಾಸಕರು
ಶಾಂತಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಿಡಿಎ ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಆಯುಕ್ತರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಆದರ್ಶ ಜಾಗತಿಕ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು, ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು & ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳು

>
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS